ความรู้ - วิชาการ            สถาบันพยาธิวิทยา

Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis Virus)
Image 01

ตับอักเสบหมายถึงการที่เซลล์ของตับมีการอักเสบซึ่งจะทำให้เกิดอาการตับอักเสบ สาเหตุจากยา เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ตับอักเสบจากสุรา และจากโรค.

ไวรัสตับอักเสบ (Viral hepatitis) คือ โรคเกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับจากติดเชื้อไวรัสในกลุ่มไวรัสตับอักเสบ (เฮปาไตติสไวรัส/Hepatitis virus) โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการอัก เสบเฉียบพลัน ซึ่งเมื่อหายแล้วร่างกายมักฟื้นกลับเป็นปกติ แต่บางคน (เป็นส่วนน้อย) โรคไม่หาย กลายเป็นการอักเสบเรื้อรังซึ่งมักเกิดโรคตับแข็งตามมา ....