1. ประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อจัดจ้าง

 ©รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (9 พ.ย.61) โหลด

 ©รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (5 ต.ค.61) โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2562โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ลงวันที่ 21พ.ย.61)โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ลงวันที่ 9 พ.ย.61)โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2562โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2562โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ลงวันที่ 26 ต.ค.61)โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2562โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ลงวันที่ 17 ต.ค.61)โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ลงวันที่ 10 ต.ค.61)โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ลงวันที่ 3 ต.ค.61)โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ลงวันที่ 28 ก.ย.61)โหลด

©เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ (กรณีเร่งด่วน)จำนวน 2 รายการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/2561 โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ลงวันที่ 25 ก.ค.61)โหลด

©เรื่อง ประกาศ กองธนาคารเลือดสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมุลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ โหลด

©เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กนิกส์ 7/2561 โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2561โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2561โหลด

©เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กนิกส์ 5/2561 โหลด

©เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์( ลงวันที่ 3 เม.ย.61)โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2561โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ลงวันที่ 16 มี.ค.61)โหลด

©เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์(ลงวันที่ 14 มี.ค.61)File 1File 2 File 3

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2561โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ลงวันที่ 9 มี.ค.61)โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2561โหลด

©เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กนิกส์ 3/2561 1/2561โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2561โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ลงวันที่ 15ก.พ.61)โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ลงวันที่ 13ก.พ.61)โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2561โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ลงวันที่ 10ม.ค.61)โหลด

©เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีคัดเลือก 1/2561โหลด

©เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โหลด

©เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกาศเชอญทั่วไป 1/2561โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2/2561โหลด

©เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 1/2561โหลด

©;เรื่อง สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ครั้งที่ 5/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 4/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 3รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2560โหลด

©เรื่อง สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ครั้งที่ 1/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ สิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 3รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาทางพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560โหลด

©เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาทางพยาธิวิทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560โหลด

©เรื่อง สอบราคาซื้อ สป.ถาวร สาย พ. ครั้งที่ 5/2559(วันที่ 10 มิถุนายน 2559)โหลด

©เรื่อง สอบราคาซื้อ สป.ถาวร สาย พ.ครั้งที่ 6/2559(วันที่ 22 มิถนายน 2559)โหลด

 

 

 

 


 

สพธ.กิจกรรม

Prev Next

30-11--0001 Hits:54 activity Super User

กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ออกรับบริจาคโลหิต ณ กระทรวงกลาโหม (สนามหลวง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ได้โลหิตจำนวน 103 ยูนิต 46,350 ซีซี ในวันที่ 6 ส.ค. 2561                

Read more

30-11--0001 Hits:55 activity Super User

กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ออกรับบริจาคโลหิต ณ กระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ได้โลหิตจำนวน 112 ยูนิต 50,400 ซีซี ในวันที่ 3 ส.ค. 2561            

Read more

30-11--0001 Hits:62 activity Super User

พลตรี ธารา พูนประชา ผอ.สพธ. นำข้าราชการ สพธ. ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ ส.ค. ๖๑                      

Read more

30-11--0001 Hits:77 activity Super User

พล.ต.ธารา พูนประชา ผอ.สพธ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่ พ.ท.ชูโชติ แก้วมณี ,พ.ต.อรรถสิทธิ์ อุบลบาน ,พ.ต.หญิง ณัฐพร เลาหโรจนวงศา ,จ.ส.อ.หญิง กาญจนา เถื่อนแก้ว ,จ.ส.ท.ปวริศร พุ่มไสว และ ส.ท.พัฒนะ ปั้นกาญจนโต เนื่องในโอกาศ ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 6 วันที่ 3 ส.ค.61          ...ต่อ

Read more

30-11--0001 Hits:56 activity Super User

กรมแพทย์ทหารบก โดย สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม ในโครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑” วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ โดยมีเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธาน                          ...ต่อ

Read more

30-11--0001 Hits:60 activity Super User

 สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑” โดยมี พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Read more

30-11--0001 Hits:84 activity Super User

พลตรี ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ พ.ต.หญิงสุนิสา ธิปัตย์,ร.ต.อดุลย์เดช ธรรมเมธากาญจน์ ,รต.หญิงธนันญา คำเพราะ และ ส.ท.ธนากร ผ่องแผ้ว ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี วันที่ 20 มิถุนายน 2561

Read more

30-11--0001 Hits:69 activity Super User

สถาบันพยาธิวิทยา รับการตรวจประเมิณศักยถาพ หน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีรับการส่งต่อด้านการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคและห้องปฏิบัติการวัณโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหารนคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

Read more

30-11--0001 Hits:100 activity Super User

ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พล.ต.ธารา พูนประชา และข้าราชการสถาบันพยาธิวิทยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดสถานที่ เพื่อความร่มรื่นและสวยงาม ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.61

Read more

30-11--0001 Hits:101 activity Super User

พลตรี ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ พ.ต.วสัน กลิ่นอุบล และ ร.ท.ชาญ์ณรงค์ สุกรินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี วันที่ 1 มิถุนายน 2561

Read more

30-11--0001 Hits:195 activity Super User

 กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยาได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับศพทารกและชิ้นเนื้อผู้ยายชนม์ โดยมี พลตรีธัญญะ โรจน์พานิช เป็นประธาน ณ วัดอภัยธายาราม วันที่ 3 เม.ย.61                                                                              ...ต่อ

Read more

30-11--0001 Hits:248 activity Super User

 พลตรีธารา พูนประชา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบพยาธิ รุ่นที่ 29 วันที่ 2 เมษายน 2561                

Read more

30-11--0001 Hits:395 activity Super User

 พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ร.อ.ปัญจวิธ วุฒิพานิช,จ.ส.อ.หญิง เฉลี่ยม บุตรอินทร์ และ ส.ท.ณรงค์ศักดิ์ นิตุทร ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 30 มี.ค 61                

Read more

30-11--0001 Hits:486 activity Super User

 ข้าราชการ ลูกจ้าง สถาบันพยาธิวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ความสุขของพ่อสู่ผืนแผ่นดิน" ในวันที่ 27 ธ.ค.60                                                            

Read more

30-11--0001 Hits:480 activity Super User

 ผอ.สพธ.และข้าราชการ สถาบันพยาธิวิายาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท วันที่ 25 พ.ย.60                      

Read more

30-11--0001 Hits:529 activity Super User

 พิธีแสดงควมยินดีและพิธีประดับเครื่องหมาย แทนเครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด วันที่ 9 ต.ค.60 ณ รร.สร.พบ

Read more

30-11--0001 Hits:413 activity Super User

 สถาบันพยาธิวิทยาได้จัดพิธีเทิดเกียรติอำลาชิวิตราชการ และแสดงความยินดี ฯ ของข้าราชการสถาบันพยาธิวิทยา ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระบารมี

Read more

30-11--0001 Hits:513 activity Super User

 พล.ต.ธารา พูนประชา ผอ.สพธ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ ร.ต.มานพ วิชัยและร.ต..หญิง บรรเทา รัตนถาวร ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60

Read more

30-11--0001 Hits:587 activity Super User

 พล.ต.ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบพยาธิ รุ่นที่ 28 วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

Read more

30-11--0001 Hits:587 activity Super User

 Major General Soe Win เจ้ากรมแพทย์ทหารบก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ Maj.Myo Aung (ทส.)เข้าเยี่ยมชม สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า วันที่ 3 ส.ค.60

Read more

30-11--0001 Hits:952 activity Super User

 ข้าราชการ อาจารย์ ลูกจ้าง และนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกร่วมบริจาคโลหิตใน กิจกรรม "วพบ.บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในโอกาสสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๐ ณ กองธนาคารเลือด อาคารเฉลิมพ

Read more

30-11--0001 Hits:941 activity Super User

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธกับข้าราชการ และลูกจ้าง สถาบันพยาธิวิทยา เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีตาม " โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ทบ." วันที่ 11 ม.ค.60

Read more

30-11--0001 Hits:805 activity Super User

กลุ่มสัมพันธ์ สพธ.ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม big cleaning บริเวรอาคารเฉลิมพระบารมี วันที่ 11ม.ค.60

Read more

30-11--0001 Hits:894 activity Super User

ผอ.สพธ.ได้จัดให้มีการฟังบรรยายสถาบันคุณธรรมแก่บุคลากร สพธ.เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างสถาบันคุณธรรม 9 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี

Read more

30-11--0001 Hits:1002 activity Super User

สพธ.ได้จัดโครงการ " ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย " เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงานแก่กำลังพล สพธ.โดยมี จ่าสิบตำรวจคำนึง เพชรศรี พนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 28 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี

Read more

30-11--0001 Hits:1149 activity Super User

ข้าราชการ และลูกจ้าง สถาบันพยาธิวิทยา ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีตาม " โครงการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ทบ." วันที่ 14 ธ.ค.59

Read more

30-11--0001 Hits:966 activity Super User

สถาบันพยาธิวิทยา จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี จก.พบ.เป็นประธาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10 วันที่ 14 ธ.ค.59

Read more

30-11--0001 Hits:1742 activity Super User

พล.ต.ธารา พูนประชา ผอ.สพธ. นำข้าราชการ และลูกจ้างสถาบันพยาธิวิทยา ร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี ผอ.ศพม.เป็นประธาน ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 วันอังคารที่ 22 พ.ย.59

Read more

30-11--0001 Hits:1371 activity Super User

"ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้" พลตรีธารา พูนประชา ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ข้าราชการ และลูกจ้างสถาบันพยาธิวิทยา พร้อมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัย พร้อมกันนี้ได้ร่วมลงนามในสมุดถวายความอาลัยณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 1วันที่ 18 ตุลาคม 2559

Read more

30-11--0001 Hits:1281 activity Super User

ผู้อำนวยสถาบันพบาธิวิทยา ได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชวังพญาไท เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59

Read more

30-11--0001 Hits:1389 activity Super User

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทระมงกุฎเกล้า วันที่ 28 กันยายน 2559

Read more

30-11--0001 Hits:1345 activity Super User

สถาบันพยาธิวิทยาได้ งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สถาบันพยาธวิทยา 16 ก.ย.59

Read more

30-11--0001 Hits:1620 activity Super User

พล.ต.ดุษฎี ทัตตานนท์ ผอ.สพธ. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ จ.ต.หญิงกาญจนาเถื่อนแก้ว วันที่ 29 ส.ค.59

Read more

30-11--0001 Hits:1561 activity Super User

สถาบันพยาธิวิทยาร่วมกับเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ ๔ เหล่าได้จัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์  4 เหล่า ณ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อ 25-26 ส.ค.59

Read more